Showing 1–12 of 13 results

Máy đếm tiền Xinda soi tiền giả chống thất thoát cho doanh nghiệp
Đối với ngân hàng và doanh nghiệp quản lý tiền bạc là một vấn đề lớn cần quan tâm, nếu bạn là một ngân hàng thì tiền mặt bạn cần đếm để giao dịch với khách hàng mõi ngày là rất lớn. Bạn không thể đếm bằng tay với nhiều lý do như mất nhiều thời gian mà có thể không chính xác. Và làm sao bạn có thể nhận biết được tiền giả lẫn lộn trong một số tiền lớn khi đếm được. Tiền giả sẽ gây thất thoát lớn cho ngân hàng của bạn.

Để khắc phục vấn đề trên bạn cần đầu tư ngay một máy đếm tiền Xinda cho doanh nghiệp của mình để đếm và quản lý tiền tốt hơn. Gần như tất cả các ngân hàng đều sử dụng máy đếm tiền cho nhân viên của họ sử dụng trong mỗi lần đếm tiền mặt giao dịch với khách hàng.

Máy đếm tiền Xinda là giải pháp tốt nhất giúp bạn đếm tiền một cách tự động, công việc của bạn đơn giản chỉ là bỏ tiền vào khay và máy đếm tiền sẽ tự thực hiện trong thời gian ngắn.

Máy đếm tiền Xinda

Máy đếm tiền xinda

25,000,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 0181

2,500,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 0186

2,400,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 2136L

5,800,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 2165F

5,400,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 2166F

3,900,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda 2166L

6,250,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda Super BC-21F

3,600,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda Super BC-28F

5,850,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda Super BC-31

5,400,000.00

Máy đếm tiền Xinda

Xinda Super BC-31F

5,700,000.00