• MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ...

    MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ...

    Xem tiếp

    Tên sản phẩm :MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ...

    Giới thiệu sản phẩm : MÁY ĐẾM TIỀN PRIMO P2 SẢN PHẨM HÀN QUỐC, ĐẾM VÀ PHÁT HIỆN CHÍNH XÁC TIỀN 25 NGOẠI TỆ( VND, USD,...

    Giá: 35 000 000 VND

    Chi tiết
  • HOFA 9000

    HOFA 9000

    Xem tiếp

    Tên sản phẩm :HOFA 9000

    Giới thiệu sản phẩm : DÒNG MÁY KIỂM GIẢ CAO CẤP + Thêm mặt số phía sau dành cho khách hàng quan sát. + Chức năng đếm...

    Giá: 7 900 000 VND

    Chi tiết
  • HOFA 2019

    HOFA 2019

    Xem tiếp

    Tên sản phẩm :HOFA 2019

    Giới thiệu sản phẩm : Đếm phát hiện tiền giả, tiền lẫn loại tiền polyme việt nam . Hỗ trợ đếm các loại tiền ngoại tệ, tiền...

    Giá: 6 600 000 VND

    Chi tiết
  • HOFA 2018C

    HOFA 2018C

    Xem tiếp

    Tên sản phẩm :HOFA 2018C

    Giới thiệu sản phẩm : + Thêm mặt số kéo dài dành cho khách hàng quan sát. + Tốc độ máy : 6 Giây/100 Tờ + Điện áp: 220V –...

    Giá: 3 200 000 VND

    Chi tiết
  • HOFA HS88

    HOFA HS88

    Xem tiếp

    Tên sản phẩm :HOFA HS88

    Giới thiệu sản phẩm : Đếm và phát hiện chính xác tiền giả, tiền lẫn loại, tiền rách.

    Giá: 9 570 000 VND

    Chi tiết